Search
Close this search box.

ASBESTSANERING

Asbest is een natuurlijk mineraal dat in het verleden door zijn goede gecombineerde eigenschappen zoals o.a. isolerend, hitte bestendig, zuur bestendig en slijtvast op veel manieren is toegepast.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Mensen die met asbestvezels in aanraking komen kunnen ernstig ziek worden, daarom heeft de overheid regels opgesteld voor de omgang met asbestvezels. Maar liefst 78% van de werk gerelateerde kanker in de EU lidstaten houdt verband met de blootstelling aan asbest.

Het gebruik van asbest is in Nederland sinds 1994 verboden, maar nog steeds volop aanwezig in onze samenleving. Voor het verwijderen van asbestmateriaal moet in de meeste gevallen een asbestverwijderingsbedrijf worden ingeschakeld.

Bottelier biedt totaaloplossingen als het gaat om complexe sloopwerken.
Wij slopen binnen tijd en binnen budget, hierbij staat veiligheid qua prioriteit altijd op nr 1

Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor asbestsanering

Bottelier heeft als gecertificeerd bedrijf al meer dan 30 jaar ervaring in het milieukundig verwijderen van asbesthoudende materialen. Voor aanvang wordt een asbestverwijderingsplan opgesteld, nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt het werkgebied vrijgegeven door een onafhankelijk laboratorium. De resultaten worden vastgelegd in een rapportage waarmee kan worden aangetoond dat de asbesttoepassingen op een correcte wijze zijn gesaneerd en dat er geen asbestvezels zijn achtergebleven.

Bottelier heeft als gecertificeerd bedrijf al meer dan 30 jaar ervaring in het milieukundig verwijderen van asbesthoudende materialen tegen een scherpe prijs. Hierbij isoleren wij de vervuiling volledig waardoor er weinig waardevolle materialen verloren gaan. Wij beschikken daarvoor over het procescertificaat asbestverwijdering.

Bottelier verzorgt het hele traject van advies, inventarisatie en aanvragen van de benodigde vergunningen tot aan het saneren en de vrijgave. Bij de oplevering overhandigen wij de complete documentatie inclusief vergunningen, stortbewijzen en vrijgaves zodat uw administratie altijd compleet is conform wet- en regelgeving. 

Wat is asbestsanering?

Asbestsanering omvat het veilig verwijderen en afvoeren van materialen die asbest bevatten, zowel uit gebouwen als uit de omgeving. Het hoofddoel van deze procedure is het minimaliseren van blootstelling aan schadelijke asbestvezels, waardoor de gezondheidsrisico’s voor mensen worden verminderd. Dit vereist zorgvuldige planning, strikte veiligheidsmaatregelen en specifieke technische expertise.

Het proces start met een grondige inspectie om de aanwezigheid van asbestmaterialen te identificeren. Vervolgens volgt de verwijdering en correcte afvoer van deze materialen. Het is essentieel dat een asbestsanering wordt uitgevoerd door erkende en gespecialiseerde bedrijven om te waarborgen dat dit op een veilige en verantwoorde wijze gebeurt.

Waarom is asbestsanering noodzakelijk?

Asbest, een mineraal dat vroeger veelvuldig in de bouw werd gebruikt vanwege zijn hittebestendigheid en isolerende eigenschappen, brengt nu bekende gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals longkanker en asbestose. Asbestsanering is daarom cruciaal om deze gevaren te elimineren.

De procedures van asbestsanering

Het asbestsaneringsproces start met een grondige inspectie van de locatie om de aanwezigheid van asbestmaterialen te bevestigen. Vervolgens wordt een plan opgesteld voor de veilige verwijdering van deze materialen. Dit proces moet worden uitgevoerd door een erkend asbestsaneringsbedrijf om de veiligheid te waarborgen.

De daadwerkelijke verwijdering van asbest vindt meestal plaats in een gecontroleerde omgeving, waar strikte veiligheidsmaatregelen worden toegepast. Het gebied wordt afgeschermd, en specialisten dragen beschermende kleding en ademhalingstoestellen. Asbesthoudende materialen worden zorgvuldig verwijderd, conform strikte voorschriften, en vervolgens afgevoerd naar speciaal daarvoor bestemde stortplaatsen.