Search
Close this search box.

SANERING

Sanering is het proces van het opruimen, herstellen of verwijderen van vervuilde of verwaarloosde gebieden, vaak met de bedoeling om ze weer veilig en bruikbaar te maken. Dit kan betrekking hebben op bodemsanering, waarbij verontreinigde grond wordt behandeld of verwijderd, of op sanering van gebouwen, waarbij bijvoorbeeld asbest of andere schadelijke materialen worden verwijderd. Het doel van sanering is meestal om de gezondheid van mens en milieu te beschermen en om het gebied opnieuw te kunnen gebruiken voor andere doeleinden, zoals woningbouw, recreatie of industrie. Sanering kan complex en kostbaar zijn, afhankelijk van de mate van verontreiniging en de locatie, maar het is een essentiële stap in duurzaam milieubeheer en stedelijke ontwikkeling.

ASBESTSANERING

CHROOM 6 SANERING

BODEMSANERING

Bottelier biedt totaaloplossingen als het gaat om complexe sloopwerken.
Wij slopen binnen tijd en binnen budget, hierbij staat veiligheid qua prioriteit altijd op nr 1