Search
Close this search box.

SLOOPWERKEN

Bottelier is toonaangevend in de uitvoering van sloopwerken en heeft 50 jaar ervaring. Wij voeren projecten met een hoge technische moeilijkheidsgraad probleemloos uit. Dit uit zich in het feit dat wij een van de meest uitgebreid gecertificeerde sloopaannemers van Nederland zijn. Wij zijn specialist in het amoveren van industriële fabrieken en separate instalaties (in een ‘live’omgeving), bouw en utiliteitsbouw, zorgcomplexen, infrawerken.

Wij hebben onze sloopproces geoptimaliseerd en uiterst duurzaam gemaakt. De inzet van hybride machines voorzien van de nieuwste technieken, energieneutrale schaftgelegenheden en optimale bekwaamheid van ons personeel dragen hier aan bij. Zo realiseren wij voor een percentage hergebruik van 99%, de hoogste standaard in de markt.

"MARKTLEIDER IN ONTZORGENDE TOTAALSLOOP"

Bottelier biedt totaaloplossingen als het gaat om complexe sloopwerken.
Wij slopen binnen tijd en binnen budget, hierbij staat veiligheid qua prioriteit altijd op nr 1

DE STAPPEN NAAR DUURZAME AFBRAAK

INVENTARISEREN

Bouwstoffen inventarisatie: Inzicht en kwalificatie van de aanwezige materialen in uw gebouw

Technisch en milieukundig materialen onderzoek: Inzicht in de technische en esthetische kwaliteit van materialen, demontage mogelijkheden en marktpotentie. Zo bepalen wij de beste strategie voor uw waardevolle materialen.

Milieukosten indicatie (MKI): Concreet en cijfermatig inzicht in de milieubesparing van hergebruik strategieën. Zo heeft u inzicht in wat circulair slopen u oplevert.

Onderzoek rapportage en gewogen conclusie: In de onderzoek rapportage komen alle inzichten samen en concluderen wij de circulariteit van uw project samen met de uit te voeren strategie.

DEMONTEREN

Ons demontageplan is zorgvuldig afgestemd op de geïdentificeerde materiaalstrategie en de bijkomende risico’s die gepaard gaan met het demontageproces. Door een grondige analyse en inventarisatie van de te demonteren materialen, kunnen wij een gedetailleerde aanpak ontwikkelen die specifiek gericht is op het veilig en efficiënt ontmantelen van waardevolle materialen.

Tijdens het gehele demontageproces houden wij nauwlettend toezicht op de voortgang en passen wij waar nodig onze strategie aan om te voldoen aan de gestelde kwaliteits- en veiligheidsnormen. Onze vakkundige medewerkers zijn getraind in de nieuwste technieken en methoden, waardoor zij in staat zijn om op een efficiënte en verantwoorde manier te werk te gaan.

 

RE-INTEGREREN

Afzet strategie: Wij helpen in het projectmanagement door de beste afzetstrategie per materiaal te realiseren. Daarbij gaan wij overmatig transport tegen door de meeste materialen lokaal af te zetten. Ons hergebruik is daarom zo hoogwaardig mogelijk.

Nacalculatie: In de nacalculatie tonen wij aan wat er gerealiseerd is op het gebied van circulariteit, en geven wij inzicht in gerealiseerde milieubesparing

Certificaat: Alle gerealiseerde besparing in één overzicht voor de opdrachtgever door een prachtig certificaat.

INDUSTRIËLE SLOOP

Bottelier is al decennia lang toonaangevend op het gebied van het aannemen en uitvoeren van industriële ontmantelingprojecten.

Door de jaren heen heeft Bottelier tientallen eenheden ontmanteld, vanaf de cleaning tot aan het opleveren van een nieuwe bouwrijpe locatie, het gehele traject wordt door Bottelier verzorgt. Wij leveren turn-key amovatie oplossingen. van advies tot gedocumenteerde oplevering. 

Daarnaast is Bottelier rondom gecertificeerd, wij beschikken onder andere over; VCA Petrochemie, NEN-EN ISO 9001, NEN-EN IS0 14001, CO2 en MVO-Prestatieladder niveau 3, SVMS-007, Procescertificaat Asbestverwijdering, SIKB 7000 protocol 7001/7004

TURN-KEY INDUSTRIËLE AMOVATIE

Bottelier heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in het zogeheten ‘asset recovery’. Door de jarenlange ervaring die Bottelier heeft opgebouwd met equipment brokers is Bottelier als geen ander in staat om surplus equipment te vermarkten. Door het vermarkten van het equipment wordt verschroting voorkomen, dit werkt waarde verhogend en heeft een positieve invloed op het milieu. Alleen als equipment vanwege leeftijd of slijtage niet meer te vermarkten is zal het worden verschroot. Ook hiervoor wordt enkel en alleen gebruik gemaakt van speciaal geselecteerde partijen die direct leveren aan de hoogovens en werken volgende de hoogste standaarden.

ONTZORGEN

Bottelier ontzorgt u als opdrachtgever en geeft advies. Wij regelen de vergunningsaanvraag en leveren uw opdracht volledig gedocumenteerd op. Ook dragen wij uiterste zorg voor de leefomgeving. Met intensieve stofbestrijding en andere project maatregelen zoals het inlichten en informeren van omwonenden en door in overleg, het contact met nutsbedrijven op ons te nemen. Zo amoveren wij door samen te werken. 

CIRCULAIR SLOPEN

Bottelier heeft een circulaire sloopmethode ontworpen die uniek is in de markt. Door ons technische onderzoek kunnen wij de realistische mogelijkheden voor uw circulaire project identificeren en zowel kwalitatief als cijfermatig onderbouwen. Met de innovatieve methode kunnen wij inzicht bieden in de circulariteit van een project dat gelijkwaardig is aan dure circulaire adviesbureaus en ingenieurs. Circulair slopen is onderdeel van ons totaalaanbod. Naast inzicht, optimaliseren wij de uitvoering en formuleren de afzetstrategieën voor het hoogste rendement van uw materialen.

VISIE: CIRCULAIR REALISME

Om direct hergebruik van sloopmaterialen op een verantwoorde manier uit te voeren is het belangrijk om realistisch te blijven. Voor een optimale uitvoering van uw circulaire project, moeten alle materialen zorgvuldig worden geïdentificeerd en beoordeeld op hun potentie voor hergebruik. Zo kunnen de materialen het maximale milieutechnische en economische rendement realiseren in het restleven. Veel materialen zijn rendabel hoogwaardig te hergebruiken. Soms is daar wat creatief denken voor nodig, daar zijn wij graag uw partner in!

RENOVATIESLOOP

Om renovatieprojecten succesvol uit te voeren is een goede projectvoorbereiding nodig. Bottelier B.V. fungeert hierin als aanjager en signaleert in een vroeg stadium mogelijkheden en onmogelijkheden. Zo voorkomen wij vaak vertraging en extra projectkosten. 

Bottelier is gespecialiseerd in het gericht slopen en demonteren van inpandige of uitwendige delen van een gebouw, waarbij dragende constructies geheel intact blijven. Wij slopen of demonteren niet alleen specifieke delen of ruimtes, maar kunnen ook een gebouw volledig strippen en casco opleveren. Ons personeel heeft de kennis en vaardigheden om efficiënt kozijnen, binnenmuren, bekledingen, en andere niet constructieve delen te demonteren, zonder daarbij onnodige schade aan te richten.